İNCİRLİOVA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU      
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 HİZMETİN TAMAMLANMA
 SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
Dini Soruların  Cevaplandırılması,
Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.
Sözlü anında, diğerleri  7  gün içerisinde
 
2
İhtida İşlemleri
Dilekçe,   Dört Adet Fotoğraf,  Yabancı Uyruklu ise Pasaport Örneği
1  Saat
 
3
Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi
Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız 
Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu
Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.
30 Dakika
 
 
4
Cami Devirleri
1- Dilekçe
2- Caminin isim tutanağı
3- Cami Devir tutanağı
2 gün
 
5
Cami Dersleri
Dilekçe
Haftada en az 2 Saat
 
6
Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni
Dilekçe
2 Gün
 
7
Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni
Dilekçe
5 Gün
 
8
Güneşin doğuşu ve batış vakti
öğrenme talepleri
Dilekçe
7 Gün
 
9
Cezaevi Din Hizmetleri
Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi  Mülki İdare Amirinin Oluru ile görevlendirme yapılır.
7 Gün
 
10
SHÇEK  Bağlı kuruluşlarda
 Din Hizmeti
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden
talep ve mutabakat,
Mülki Amirin oluru ile görevlendirme
7 Gün
 
11
Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
a) Dilekçe
b) Nüfus Cüzdan fotokopisi
10 Dakika
 
12
Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
 Dilekçe
10 Dakika
 
13
Kur'an Kursu Açılışı
1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Sağlık Müdürlüğü raporu,
1 Ay
 
14
Hafızlık Tespit Sınavları 
Başkanlık merkezinde; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk Salı günleri yapılır.
a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
b) 3 adet fotoğraf
1 Gün
 
15
Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri
Dilekçe
10 Dakika
 
16
Hac Ön Kayıt İşlemleri
a) Nüfus Cüzdanı
b) Ön Kayıt Ücreti Dekontu
30 Dakika
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
         
 
                        İlk Müracaat Yeri: İlçe Müftülüğü                İkinci Müracaat Yeri: İncirliova Kaymakamlığı
                        İsim : Abdullah ÇALIK                                        
                        Ünvan : VHKİ
                        Adres : İlçe Müftülüğü
                        Tel :0256 585 2456
                        Faks : 0256 585 5741
                        E-Posta: incirliovamuf@diyanet.gov.tr