SİLAH VE PATLAYACI MADDELER BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI
 
S.N
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
 
1
 
 
 
Silah Bulundurma Ruhsatı
Meskende –İşyerinde
1-Dilekçe(Silahın Şahıstan veya M.K.E.Kurumundan mı alınacağının belirtilmesi)
2-T.C Kimlik Numarası Beyanı ve Adli Sicil Kaydı Beyanı
3-Silah bulundurmasına engel halinin bulunmadığını  gösterir  heyet raporu
4-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge
5-Müdürlüğümüzce verilecek silah istek formu
6-4adet fotoğraf
7-İşyerinde bulundurma alacaksa işyeri ruhsatı  ibrazı , mükellefiyetini gösterir vergi dairesi yazısı
8- 5 yıllık silah bulundurma harcının ödendiğine dair makbuz
 
 
Şahıs evrakların tamamlayıp teslim ettiğinden itibaren 3 gün içerisinde ruhsat hazırlanmaktadır.
2
 
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi  
1-Dilekçe
2- T.C Kimlik Numarası Beyanı ve Adli Sicil Kaydı  Beyanı
3- Aile Hekimliğinden (psikolojik, nörolojik ve fiziki bakımdan silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir)  Fotoğraflı  Sağlık Raporu
4-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge
5-4 adet fotoğraf
6-5 yıllık yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harcının ödendiğine dair makbuz  
 
 
Şahıs evraklarını teslim ettiğinden itibaren en geç 2 gün içinde ruhsat hazırlanmaktadır.
3
 
 
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi  
 
 
1-Dilekçe
2- 2Adet fotoğraf
1 Gün
 
4
 
 
Yivsiz Tüfek Devir İşlemleri
 
1-Devir eden ve Devir alanının karşılıklı dilekçeleri
2- Devir edilecek yivsiz av tüfeği (görgü ve tespiti için)
3-Müdürlüğümüzce düzenlenecek devir tespit tutanağı
 
    
 1 Gün
5
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi
1-Dilekçe
2-Adli Sicil Belgesi
3-Kuru Sıkı silaha ait Fatura
4-Kuru Sıkı silah(Görgü ve tespit için)
1 Gün
6
Mermi Satın Alma Belgesi Talep İşlemleri
1- Dilekçe
2-Bulundurma ruhsat fotokopisi
1 Gün
 
POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI
 
S.N.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
 
1
 
 
 
 
 
155Polis imdat hattı İhbarları
 
 
Ekiplerin olay yerine sevk edilmesi
Savcılığa  bilgi verilmesi
Şüpheli, Müşteki ve Mağdurların tespiti ile  Suç delillerinin tespit edilmesi 
Tarafların  Polis Merkezi Amirliğine  intikali
Tarafların  Dr. Raporlarının alınması
Tarafların  ifadelerinin alınması
Düzenlenen Tahkikat evrakının  Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi
 
 
 
 
Şahısların sayısı ve olay mahiyetine göre
2 Saat ile 24 saat arası
2
Kimlik Bildirme
Kimlik Bildirme Formu (form 1) İşverenler için
Kimlik Bildirme Formu (form 2) Çalışanlar için
2 adet fotoğraf
2 adet Nüfus cüzdan Fotokopisi
 
 
10 Dakika
3
İhzar Müzekkereleri ve Adli Makamların  Evrakları
Defter kayıtlarının tutulması
Şahısların adreslerinin tespiti
Tebligatın yapılması veya şahısların mevcutlu olarak intikalinin sağlanması
 
 
2 Saat
 
        
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri 
İlçe Emniyet Müdürlüğü          
İkinci Müracaat Yeri
İncirliova Kaymakamlığı
Adres                    
İncirliova İlce Emniyet Müdürlüğü                                             
Adres   
Hükümet Konağı İncirliova