İNCİRLİOVA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA    SÜRESİ
1
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 
1-Nüfus Cüzdanı
2-Dilekçe
3 DAKİKA
 
2
ADRES İŞLEMLERİ
 
3 DAKİKA
 
3
EVLENME
 
Evlenme beyannamesi, sağlık raporu, akdeniz anemisi testine ilişkin kan alındı belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, 3 adet fotoğraf
Müracatı kabul ve sağlık raporu alındıktan sonra 30 DAKİKA
 
4
ÖLÜM
2 Adet Ölüm Tutanağı
3 DAKİKA
 
5
BOŞANMA
Vatandaşın bizzat müracaatında kesinleşmiş 2 suret mahkeme kararı
5 DAKİKA
6
DOĞUM İŞLEMLERİ (Nüfusa İlk Kayıt)
Doğum Raporu (Var ise)
 
3 DAKİKA
 
7
DOĞUM      
Evlilik Dışı Doğumlar (Tanıma, babalığa hüküm, evlenmeyle nesep düzeltme)
6 DAKİKA
 
8
NÜFUS CÜZDANI
1-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi 2- 2 Adet fotoğraf
3 DAKİKA
9
SAKLI NÜFUS
1-Saklı Nüfus İlmuhaberi Vat:24
2-Dilekçe
3-Beyan Formu
4-İlgilinin talebi halinde bir adet doğum tutanağı.
5-2 adet fotoğraf
3 AY
 
10
ONSEKİZ YAŞINDAN BÜYÜK BULUNMUŞ ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ KİŞİLER
1-Mahkemece tayin edilecek kayyım kararı.
2-Sağlık Kurulu Raporu
 
5 DAKİKA
 
11
TANIMA TANAMANIN İPTALİ
1-Tanıma Senedi
2-Mahkeme Kararı
5 DAKİKA
 
12
KAYIT TAŞIMA KAYIT BİRLEŞTİRME
1-Dilekçe
2-Mahkeme Kararı
10 DAKİKA
 
13
MÜLKİ İDARE AMİRİNCE VERİLEN PARA CEZALARI
Savunma
 
5 DAKİKA
 
                                       İNCİRLİOVA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA    SÜRESİ
14
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN PARA CEZALARI
Savunma
 
5 DAKİKA
 
15
GERÇEK DIŞI BEYANDA BULUNANLARA İLİŞKİN İŞLEMLER
Savunma
 
20 DAKİKA
 
16
ADRES TESPİTİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER YERLEŞİM YERİ BELGESİ
 
1-Nüfus Cüzdanı
2-Pasaport
3-Ehliyet
4-Evlilik Cüzdanı
 
5 DAKİKA
 
17
ÖLEN KARDEŞİN KAYDINI KULLANMA İDDASI
 
1-Sağlık Kuruluşlarının Kayıtlarına Dayanılarak verilen doğum veya ölüme ilişkin kayıt örnekleri.
2-Doğum izni ve bunlarla ilgili kayıt
Örnekleri
3-Diğer resmi dairelerde kişi ile ilgili olarak
Yapılan kayıt ve işlem örnekleri
4-İlköğretim veya diğer okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler
 
18 Yaşından küçükler için 1 işgünü, 18 yaşından büyükler için 20 işgünü
 
18
EVLİLİĞİN FESHİ
Mahkeme Kararı
5 DAKİKA
19
KAYIT DÜZELTME
 
1-Mahkeme Kararı
2-Dilekçe/Bilgi Edinme Başvurusu
 
Bilgi edinme başvuruları 15 gün, dilekçeler ise 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.Kararın tescili 4-6 dakikadır.
20
GAİPLİK/GAİPLİĞİN FESHİ
 
Mahkeme Kararı
 
5 DAKİKA (7 GÜN)
 
21
EVLAT EDİNME EVLAT EDİNMENİN FESHİ
Mahkeme Kararı
 
6 DAKİKA (7 GÜN)
 
22
BABALIĞA HÜKÜM
Mahkeme Kararı
7 DAKİKA (7 GÜN)
23
SOYBAĞINI REDDİ
 
Mahkeme Kararı
 
8 DAKİKA (7 GÜN)
 
                                       İNCİRLİOVA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA    SÜRESİ
24
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN PARA CEZALARI
 
1-Bilgi Edinme Başvurusu
2-Dilekçe
 
5 DAKİKA
 
25
KIZLIK SOYADINI KULLANMA DİLEKÇELERİ
 
Dilekçe
 
5 DAKİKA
 
26
NÜFUS KAYDININ İPTALİ
 
Mahkeme Kararı
 
5 DAKİKA
 
27
KAYDIN İDARECE İPTALİ
 
Mahkeme Kararı
 
5 DAKİKA
 
28
DİN (İlgili işlemler)
 
Mahkeme Kararı
 
5 DAKİKA
 
 
                  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri :İlçe Nüfus Müdürlüğü İncirliova
İkinci Müracaat Yeri :
İsim       : Ali KOÇAK
 
İsim       : Ediz SÜRÜCÜ
Unvan   : Nüfus Müdürü
 
Unvan   : Kaymakam
Adres    : Cumhuriyet Mah. 443 Sk. No:16/10 İncirliova
Adres    : İncirliova Kaymakamlığı
Tel.        : 0 256 5858098
 
Tel.        : 0256 585 1008
Faks      : 0 256 5858098
 
Faks      : 0256 585 5206
e-Posta : alikocak3@hotmail.com